Päällystön Hengellinen Säätiö

Päällystön hengellinen säätiö on perustettu vuonna 1957 koordinoimaan ja tukemaan taloudellisesti Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palkatun sotilashenkilöstön keskuudessa tehtävää vapaaehtoista hengellistä työtä.

Säätiö julkaisee hengellistä kirjallisuutta sekä järjestää syksyisin hengelliset päivät ja hengellisiä tilaisuuksia varuskunnissa työskenteleville. Kesällä ja talvella järjestetään virkistymistapahtumia perheille. Nuorille sotilaille ja sotilasopetuslaitosten oppilaille järjestetään viikonlopputapahtumia. Säätiö tukee varuskunnallisten raamattu- ja keskusteluryhmien muodostamista. Säätiö edustaa Suomea kansainvälisten kristillisten sotilasjärjestöjen toiminnassa käyttäen nimeä Military Christian Fellowship of Finland. Yhteistoiminta sotilaspapiston kanssa on läheistä.

Päällystön hengellinen säätiö ei pyri olemaan "sotilasseurakunta" eikä toimintaansa osallistuvien hengellinen koti. Se on työyhteisö niille sotilaille, jotka haluavat olla viemässä evankeliumin ilosanomaa oman ammattikuntansa keskuuteen.

Säätiön toimintaa johtaa hallitus toimihenkilöineen. Eri puolilla maata olevat toimihenkilöt pyrkivät vapaaehtoisesti toteuttamaan säätiön tarkoitusta, evankeliumin viemistä maamme palkatun sotilashenkilöstön ja heidän läheistensä keskuuteen. Säätiön virallinen kotipaikka on Helsinki. Käytännössä toimintaa johdetaan hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sijoituspaikoilta, joiden osoitteisto vaihtuu henkilöstön siirtojen ja asuinpaikan muuttojen mukana.

Mikäli olet kiinnostunut säätiön toiminnasta, voit ottaa yhteyttä säätiön pääsihteeriin jättämällä yhteydenottopyynnön (Yhteyspyyntölomake on toistaiseksi poistetu käytöstä roskapostin takia)

Säätiön tilinumero: FI25 8000 1900 9123 21