Päällystön hengelliset päivät

Päällystön hengellinen säätiö järjestää Pääesikunnan kirkollisen osaston tukemana ja kenttäpiispan johtamana joka syksy päällystön hengelliset päivät jossain puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen varuskunnassa.

Päällystön hengelliset päivät eivät kilpaile Pääesikunnan kirkollisen osaston keväisin järjestämien puolustusvoimien hengellisten päivien kanssa, vaan nämä kahdet päivät yhdessä muodostavat puolen vuoden välein toistuvan mahdollisuuden palkatulle henkilöstölle kokoontua Jumalan Sanan ääreen rakentumaan yhteisestä uskosta ja etsimään lähempää yhteyttä Jumalaan.

Päällystön hengelliset päivät järjestetään varuskunnassa, jossa on uskovia sisaria ja veljiä, jotka haluavat kantaa järjestelyvastuun. Luonnollisesti varuskunnan johdolta pyydetään lupa käyttää majoitusta, muonitusta, kuljetuksia ja muita palveluita. Päivät pidetään viikonloppuna, joten rasitus isännöivälle joukolle on mahdollisimman pieni. Vapaaehtoisten järjestäjien tarjonnan mahdollistamissa puitteissa päiviä pyritään kierrättämään eri puolilla Suomea.

Päällystön hengellisten päivien ohjelma on pääosin vakiintunut. Perjantaina ennen päivien alkua informoidaan isäntävaruskunnan ja sen lähistön toimipisteitä päivistä pitämällä infotilaisuuksia. Perjantai-iltana on ensimmäiset tilaisuudet. Öisin on rukousvartio. Lauantai-aamuna on viralliset avajaiset, joihin kutsutaan puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen johtoa sekä kirkollista alue- ja paikallisjohtoa. Sen jälkeen on raamattuopetusta, keskusteluryhmiä, ulkoilua ja liikuntaa, iltatilaisuuksia ja luonnollisesti jatkoseurat virkeimmille. Sunnuntain päätapahtuma on jumalanpalvelus, jossa kenttäpiispa saarnaa. Säätiön edustajat saarnaavat myös muissa lähialueen jumalanpalveluksissa. Lopuksi kokoonnutaan lähelle jumalanpalveluspaikkaa päätöstilaisuuteen.

Vaikka päällystön hengelliset päivät ovat ulkoisilta puitteiltaan osin hyvinkin juhlavat virkapukuineen, sotaveteraanien läsnäoloineen, soittokuntineen ja puheineen, päiville kokoontuneita yhdistää ennen muuta Raamatun sanoma Jeesuksesta Vapahtajana. Niinpä päiville tulee perheineen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilashenkilöstöä ml sotilaspapit, siviilihenkilöstöä, varusmiespappeja ja eläkeläisiä. Raamattuopetuksessa pitäydytään selkeässä herätyssanomassa ja Raamatun ytimessä, pelastuksessa. Veljet ja sisaret rakentuvat yhteisestä uskosta, toisten puolesta rukoillaan, lapsiperheet ja pariskunnat tapaavat toisiaan ja yleisilmapiiri on rennon hoitava. Usein keskusteluissa vertaillaan kokemuksia siitä, millaista on toimia uskovana omassa kotivaruskunnassa ja työpisteellä. Ainakin lauantain keskeisimpien tilaisuuksien ajaksi on yleensä järjestetty lastenhoito.

Päällystön hengelliset päivät ovat säätiöllemme vuosikokouksen ohella tärkein vuosittainen tapahtuma. Myös puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen johdossa päivät huomataan. Joukko-osastossa päivien valmistelu ja toteutus näkyy noin vuoden ajan. Päivillä käy vuosittain 100 - 200 osallistujaa. Paikallinen sotilaskotiyhdistys tukee päiviä tarjoiluillaan ja joukko-osasto järjestää toimintansa esittelyä.

Tietoa kunkin vuoden päivistä saa virallisessa organisaatiossa Pääesikunnan kirkollisen osaston käskystä. Siinä on ohjelma, järjestelyt ja ilmoittautumiset. Monista varuskunnista on yhteiskuljetuksia päiville. Lisäksi päivistä tiedotetaan säätiömme internet-sivuilla ja yhteyskirjeessä.