Päällystön hengelliset päivät 26.-28.8.2016

Päiville kutsutaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevaa henkilöstöä perheenjäsenineen, evp-henkilöstöä perheenjäsenineen ja sotilaskotisisaria perheenjäsenineen.

Ohjelma

Yleisjärjestelyt

Ilmoittautuminen