Päällystön hengelliset päivät 28.-30.9.2018

Päiville kutsutaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevaa henkilöstöä perheenjäsenineen, evp-henkilöstöä perheenjäsenineen ja sotilaskotisisaria perheenjäsenineen.

Ohjelma

Yleisjärjestelyt

Ilmoittautuminen