PHS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

1. EVANKELIOIMISTYÖ

  • säätiön esittelytilaisuuksia järjestetään sotilasopetuslaitoksissa
  • säätiön toimintamahdollisuuksista kerrotaan erityisesti valmistuville kadettikursseille ja mahdollisuuksien mukaan esiupseeri- sekä yleisesikuntaupseerikurssien oppilaille
  • kannustetaan säätiön toimintaan osallistuvia alueellisten ja paikallisten tapahtumien järjestämiseen
  • tuetaan sotilasopetuslaitosten raamattupiirejä/vast

2. PAIKALLISTOIMINTA (VARUSKUNNALLINEN TOIMINTA)

  • tuetaan paikallisia raamattupiirejä, pienryhmiä ja kokoontumisia

3. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA

  • valmistaudutaan uuden evankelioivan vihkosen julkaisemiseen vuoden 2015 aikana
  • toimitetaan kolme yhteyskirjettä
  • ylläpidetään säätiön internet-sivustoa
  • pidetään esillä säätiön julkaisuja eri tilaisuuksissa

4. TAPAHTUMAKALENTERI 2014

  • Vuosikokous 31.3.2014
  • Johtajaseminaari, Lübbecke, Saksa 14.-16.2.2014
  • Avioparitapahtuma, Helsinki 19.5.2014
  • Hallituksen ja kenttäpiispan tapaaminen elokuu 2014
  • Päällystön hengelliset päivät, Ryttylä 19.-21.9.2014
  • Hallituksen ja toimihenkilöiden kokoukset, elokuu ja marraskuu